Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

 

 „Małopolska Sieć Światłowodowa” firmy K-Telekom Sp. z o.o

 

 

Nazwa beneficjenta: K-Telekom Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Małopolska Sieć Światłowodowa firmy K-Telekom Sp. z o.o

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

 

21.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia K-Telekom Sp. z o.o.

W 2012 roku otrzymaliśmy dotację unijną w ramach działania 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W związku z powyższym zapraszamy wykonawców do składania ofert realizacji inwestycji.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1.  Zapytanie ofertowe
  2.  Ramowy harmonogram realizacji

 

 

05.04.2013

W związku z sugestiami części oferentów Zarząd K-Telekom Sp. z o.o. podjął decyzje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 10.04.2013. do godz 14.00.

 

 

www.mrr.gov.pl    www.wwpe.gov.pl